• Uncategorized
  • 0

Fix Trust Relationship Failure – Active Directory

Windows är Windows, ibland bara händer konstiga saker. Ibland så bryts förtroendet mellan domänanslutna maskiner och domänkontrollanten. Så är det bara, men som tur är så är det rätt enkelt att åtgärda.

Trust_Fig1

1. Nollställ datorkontot i Active Directory genom Users and Computers konsolen. Bara högerklicka på aktuell maskin och välj Reset Account. Detta gör att vi nollställer vår Secure Channel mellan aktuell maskin och domänkontrollanten.

2. Logga på in aktuell maskin som har problemet och starta PowerShell som administratör (ett bra kommando om man inte orkar vänsterklicka och välja run as administrator är: Start-Process powershell -verb runas så startar PowerShell med ökade behörigheter), vi kör sedan kommandot:

Test-ComputerSecureChannel -Repair -Credential <domänanvändare>Test-ComputerSecureChannel

(OBS! Behöver vara ett konto med rätt behörigheter, förslagsvis ett konto som är medlem i Domain Admins)

Skriv in ditt lösenord och starta sedan om maskinen (Restart-Computer) och prova sedan att logga in med ditt domänkonto 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: