• Uncategorized
  • 0

Få ut information från Hyper-V hostar & virtuella maskiner

Här är ett litet enkelt knep om hur man kan få ut information från både en Hyper-V host som virtuella maskiner på hosten (genom Remote Procedure Call – RPC för kommunikation), här är det gjort lite enklare då jag använder en External switch och har de virtuella maskinerna på samma nät.

WMI OS Version

 

 

Vill man veta all info om en maskin och dess Win32_OperatingSystem klass, använd kommandot

 

:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: