• Uncategorized
  • 0

Anslut till Office365 tjänster med PowerShell

Ibland är det lättare och framförallt roligare att administrera genom CLI istället för att klicka runt i ett GUI. Här kommer ett litet tips om hur vi kan administrera Office365 tjänsterna (Exchange Online, Skype for Business, SharePoint Online, Azure Active Directory) med hjälp av PowerShell.

Här använder jag en Windows 10 Professional maskin med PowerShell version 5. Se till att ha rätt förutsättningar installerade om ni använder annan version av PowerShell.

PSversion

Först behöver vi ladda hem en del moduler och installera dessa för att få detta att fungera, listan på moduler som behövs för att ansluta till Office365, Azure AD, SharePoint Online, Exchange Online samt Skype for Business Online finns nedanför:

När samtliga moduler är installerade, starta om din maskin, krävs speciellt för Skype for Business modulen.

Kopiera scriptet, ändra SharePoint URL till din egna URL:

#How to connect to Office365 Services using PowerShell

#Get administrative credential to Office365 portal.
$credential = get-credential

#Import Windows Azure Active Directory module.
Import-Module MSOnline

#Connect to Office365 Management.
Connect-MsolService -Credential $credential
 

#Import Skype for Business Online module.
Import-Module SkypeOnlineConnector

#Create a new Skype for Business Powershell session.
$lyncSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import Skype for Business session commands into the local PowerShell session.
Import-PSSession $lyncSession

#Import SharePoint Online session commands into the local PowerShell session.
Import-Module Microsoft.Online.Sharepoint.PowerShell

#This connects you to your SharePoint Online services. Replace your domain with the name of your SharePoint Online tenant.
Connect-SPOService -url
https://DOMAIN-admin.sharepoint.com -Credential $credential

#Creates an Exchange Online session using defined credential.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri “
https://outlook.office365.com/powershell-liveid/” -Credential $credential -Authentication “Basic” -AllowRedirection

#This imports the Office 365 session into your active Shell.
Import-PSSession $ExchangeSession

När scriptet körs kommer du först få skriva in dina inloggningsuppgifter in till själva portalen hos Microsoft, så använd rätt uppgifter.

Kommer det några felmeddelanden under scriptets gång, se till att du installerat alla moduler genom länkarna ovanför och att du startat om datorn minst en gång efter detta.

office365_1

office365_2

Nu kan vi administrera Office365 tjänsterna genom PowerShell.

office365_3

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: