• Uncategorized
  • 0

Skapa flera Hyper-V VMs med PowerShell

Vi fick en liten bonusuppgift i skolan om att skapa ett PowerShell script där vi kunde skapa flertalet virtuella maskiner med hjälp av en template virtuell hårddisk som vi gjort tidigare med sysprep och allt det där.

Så dags att rita fram detta script.

###########################
## Create multiple Hyper-V Virtual Machines with template VHDX file
## Author: Pierre Svensson
## Date: 2016-02-24
## Version: 1.0
###########################

## Change values below for your needs.

$VMName = "Server1","Server2","Server3"
$VHDPath = "D:VM"
$VHDParentPath = "D:VMBase-VMBase-VM.vhdx"
$VMFolder = "D:VM"
$RAM = 2048MB
$HDDsize = 30GB
$VMSwitchName = "Private"

## Now, let's create some VMs

foreach($i in $VMName) {

 #Creates VHDX 
 Write-Host "Creating VHDX to $i"
 New-VHD -Path $VHDPath$i$i.vhdx -ParentPath $VHDParentPath -SizeBytes $HDDsize -Differencing | Out-Null

 #Creates VMs
 Write-Host "Creating virtual machine $i"
 New-VM -Name $i -Path $VMFolder -VHDPath $VHDPath$i$i.vhdx -MemoryStartupBytes $RAM -Generation 2 | Out-Null 

 #Connect VMs virtual network adapter to a virtual switch 
 Write-Host "Attach $i network adapter to $VMSwitchName switch"
 Connect-VMNetworkAdapter -VMName $i -SwitchName $VMSwitchName | Out-Null

 Write-Host "$i created!" -BackgroundColor DarkYellow
 Write-Host "Starting VM $i..." -BackgroundColor Green
 Get-VM -VMName $i | Start-VM
}

Vi kan självfallet göra så mycket mer men att få igång några virtuella maskiner med en template hårddisk, färdig patchad, på några enstaka sekunder är fantastiskt.

Glöm inte att göra all basic konfiguration efter installationen 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: