• Uncategorized
  • 0

PXE-Boot Meny – Linux & Windows

Går det att ha en boot meny men ändå kunna deploya ESXi hostar och Windows images fast genom olika servrar? Svaret kommer här!

Här ska vi skapa en PXE boot meny som får oss att välja med att fortsätta med en WDS/MDT deployment eller hoppa över till en Linux PXE-server. En förutsättning är att vi har båda servrarna installerade och att DHCP-servern fungerar med PXE-boot.

Först laddar vi hem Syslinux 3.86 (http://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/3.xx/syslinux-3.86.zip) och extrahera ut innehållet till en temporär plats.
Kopiera över nedanstående filer till D:RemoteInstallBootx64 på servern med Windows Deployment Services rollen installerad.

corepxelinux.0
modulespxechain.com
com32menumenu.c32

Dublicera filerna som redan finns i mappen D:RemoteInstallBootx64 och döp om dem med en 0:a (nolla) som filändelse. Pxeboot.n12 ska finnas kvar och även abortpxe.com.

pxeboot.n12 -> pxeboot.0
abortpxe.com -> abortpxe.0
  1. Skapa en ny mapp i x64 med namnet “pxelinux.cfg” (D:RemoteInstallBootx64prelinux.cfg)
  2. Skapa ny textfil (ta bort filändelsen) i mappen x64pxelinux.cfg och döp filen till default med följande innehåll:
DEFAULT menu.c32
MENU TITLE WDS PXE ServerLABEL wds

MENU DEFAULT
MENU LABEL Windows Deployment Services
KERNEL pxeboot.0

LABEL abort
MENU LABEL Abort PXE
Kernel      abortpxe.0

LABEL linuxpxe
MENU LABEL Linux PXE server…
KERNEL pxechain.com
APPEND 192.168.0.33::pxelinux.0
#IP address above is to Linux PXE host

Glöm inte att ändra IP-adressen till er Linux PXE server i textfilen default.

För att aktivera detta med WDS, kör nedanstående kommandon i en administratörsförhöjd kommandotolk eller PowerShell på WDS-servern.

vSphere WDS PXE install

wdsutil /set-server /bootprogram:bootx64pxelinux.0 /architecture:x64
wdsutil /set-server /N12bootprogram:bootx64pxelinux.0 /architecture:x64

WDS-Linux PXE boot

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: