• Uncategorized
 • 0

Office 2016 Deployment

Att inkludera nya Office 2016 i en referens-image är inget svårt och tar nästan noll i tid. Många gånger kan just denna installation i vanliga fall ta en väldigt lång tid och speciellt om man ska hämta hem installationen från Microsoft, då installationsfilerna är över 2 GB. 

Här är en snabb steg-för-steg guide för att lägga in Office 2016 i Microsoft Deployment Toolkit!

 1. Ladda hem Office 2016 Deployment Tool – officedeploymenttool_6612-6353.exe (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49117) och starta programmet.
 2. Acceptera licensavtalet.
 3. Välj/skapa en mapp där de extraherade filerna kommer sparas. Är endast ‘configuration.xml’ och ‘setup.exe’ som extraheras dit.
  Office2016_Extraherat
 4. Ta med dessa filer till din MDT-server och lägg sedan in de ordinarie Office installationsfilerna i förslagsvis en undermapp som heter ‘source’.
 5. Mappstruktur: Install – Microsoft Office 2016 Home Business – x86source
 6. I mappen Install… Lägger vi Configuration.xml och Setup.exe.
 7. I configuration.xml specificerar vi och pekar mot just ‘source’ mappen med installationsfilerna. Add SourcePath kan vara UNC-sökväg, lokalt eller mot en HTTP-sökväg (se länken nedanför i inlägget för rätt syntax). Specificera också vilken version av Office det handlar om, 32- eller 64-bitars, något program som skall exkluderas från installationen, språk m.m. Även här, se länken nedanför för att kunna skriva din egna ‘Configuration.xml’.
 8. För att göra en tyst installation i och med MDT Deployment: setup.exe /configure configuration.xml

För att göra din egna ‘configuration.xml’ titta in på denna sida för uppbyggnaden av XML-svarsfilen: https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219426(v=office.15)

Exempel på Configuration.xml

I MDT’n importerar vi applikationen som vanligt med PowerShell-kommandot:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: