• Uncategorized
  • 0

vSphere Auto Deploy med PowerCLI

Visst ska det vara enkelt att installera upp nya maskiner, så som Windows klienter till ESXi hostar. Allt för att få igång maskinerna så snabbt som möjligt och med så lite manuell konfiguration som det bara går.

Här är en steg-för-steg guide för just Auto Deploy VMwares ESXi hostar, så du snabbt kan få igång en host med rätt konfiguration och som direkt lägger sig i klustret och HA-konfigurationen.

Förutsättningar

  • PowerCLI, ladda hem från VMwares hemsida.
  • PuTTY (eller motsvarande)
  • WinSCP (eller motsvarande)
  • Två hostar, en där vi installerar upp allt på och en som vi deployar till
  • vCenter Server Appliance installerad (192.168.1.5)

Hostinställningar

ESX01: 192.168.1.10
ESX02: som kommer att PXE boota

DHCP-inställningar

Option 66 – IP-adress: 192.168.1.5 (till vår TFTP-server, också vår vCenter Server Appliance)
Option 67 – undionly.kpxe.vmw-hardwired

Konfigurera vSphere Auto Deploy

Använd WinSCP (eller motsvarande) för att överföra filerna från deploy-ftfp som hämtas från den ”feta klienten” under ”Home” > ”Auto Deploy” > ”Download TFTP Boot Zip” till vår vCenter Server Appliance som kommer bli vår tftp-server.

Auto Deploy fat-clientAuto Deploy fat-client2

  1. SSH-anslut med PuTTY till vår vCenter Server Applicance (192.168.1.5)
  2. Login as: root
  3. Kör följande kommando i den ordning som står:
serviceatftpdstart
chkconfig atftpd on
chkconfig –-list atftpd

PuTTY start tftpdStarta WinSCP (eller motsvarande) och anslut mot vår vCenter Server Appliance för att påbörja överföringen av filerna i mappen ”deploy-tftp” till ”/tftpboot”

WinSCPWinSCP1WinSCP2

Drag-and-drop alla filer i mappen “deploy-tftp” till vCenter Server Appliance maskinen och mappen “/tftpboot”. Välj “Yes to all” för att skriva över redan existerande filer.

I VMware vCenter Server Appliance webbgränsnittet (https://192.168.1.5:5480), starta om samtliga tjänster.

Starta sedan VMware vSphere PowerCLI.

PowerCLI

Anslut mot vår vCenter Server Appliance:

Connect-VIServer –Server 192.168.1.5 –Protocol https –User administrator@vsphere.local –Password vmware

(användarnamnet och lösenordet är standard)

PowerCLI1

Lägg till URL-depån från VMware Update Manager, som innehåller alla image profiler för att ladda hem alla binära filer som sedan kan kopplas mot nya ESXi hosts.

Add-EsxSoftwareDepot https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml

PowerCLI2

För att kolla vilka image profiler som finns för ESXi 5.5.*

Get-EsxImageProfile -Name "ESXi-5.5.*"

PowerCLI3

Ladda hem image profilen ESXi-5.5.0-1331820-standard som en ”bundle”.

Export-EsxImageProfile –ImageProfile ESXi-5.5.0-1331820-standard –ExportToBundle –FilePath C:offlinebundleESXi-5.5.0-1331820-standard.zip

PowerCLI4

Efter några minuter kommer mappen ZIP-filen finnas i offlinebundle-mappen under C:.

Vi måste därefter ta bort depån vi kopplade upp oss mot då den platsen ligger långt ut på Internet, då vi istället ska peka mot ZIP-filen vi laddade hem som en ”bundle”.

Add-EsxSoftwareDepot C:offlinebundleESXi-5.5.0-1331820-standard.zip

PowerCLI5

Se den nya image profilen genom kommandot:

Get-EsxImageProfile

PowerCLI6

Denna image profil vill vi sedan ansluta mot våra Auto Deploy regler.

För att skapa en ny Deployment regel:

New-DeployRule –Name ”Install ESXi” –Item ”ESXi-5.5.0-1331820-standard” –Pattern “ipv4=192.168.1.1-192.168.1.254”

(eller den range/subnät du vill ha)

PowerCLI7PowerCLI8

För att se Host Profile som vi skapat i vår vCenter Server Appliance:

Get-VMHostProfile

PowerCLI9

Skapa en Deployment regel och koppla vår ”Auto Deploy” Host Profile:

New-DeployRule –Name ”ESXi Profile” –Item ”Auto Deploy” –Pattern ”ipv4=192.168.1.1-192.168.1.254”

PowerCLI10

Kontrollera Deployment reglerna:

Get-DeployRule

PowerCLI11

Lägg till de två Deployment reglerna i en regeluppsättning.

Add-DeployRule “Install ESXi”
 Add-DeployRule “ESXi Profile”

PowerCLI12

Här ser vi våra två regler i en regeluppsättning:

Get-DeployRuleSet

PowerCLI13

Nu har vi lagt till båda i en Default Rule Set och nu kan vi PXE boota vår nya host så den kan ladda ner VMware ESXi image och host profilen med Auto Deploy.

Den nya hosten hamnar i “Maintenance Mode”, se till så att allt blivit rätt och sätt sedan i hosten att göra sitt jobb.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: